שירי ארץ ישראל הישנה

Play all 187 tracks

Kalaniot (Anemones) for Shoshana כלניות לשושנה

Hargol Man

Feb 2016

דורית ראובני יש פרחים

Hargol Man

Feb 2016

דורית ראובני היום היום

Hargol Man

Feb 2016

רוחמה רז בארץ אהבתי

Hargol Man

Feb 2016
1

רוחמה רז לכל אחד ירושלים

Hargol Man

Feb 2016

שלג על עירי

Hargol Man

Feb 2016

כאן נולדתי

Hargol Man

Feb 2016

אולי עוד קיץ -חלב ודבש

Hargol Man

Feb 2016

חלב ודבש - יחד

Hargol Man

Feb 2016

אנשים טובים באמצע הדרך מילים

Hargol Man

Feb 2016

אנשים טובים באמצע הדרך מילים

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר ארבעה אחים

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר אחרי השקיעה בשדה

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר חפש אותי

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר החייל שלי חזר

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר על כנפי הכסף

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר מחר

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר בית חלומותי

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר ירושלים של זהב

Hargol Man

Feb 2016

נעמי שמר - החגיגה נגמרת

Hargol Man

Feb 2016
 
Load more
See all playlists

Keyboard shortcuts: previous playlist next playlist

(none)